Kære Medlem af TR-Register Danmark ( opdateret 28.04)

Du indkaldes hermed til den første ordinære Generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes søndag den 1. maj kl. 10.00 hos virksomheden MANNAZ, Kogle Alle 1, 2970 Hørsholm.

Se på kort >>

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for året.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab for det seneste regnskabsår og fremlæggelse af budget.

4. Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisor suppleant:

Bestyrelsen foreslår valg af Søren Folmann og Allan Woods.

Hvis du har et ønske om at give en hånd med i klubben er vi meget interesserede i emner til posterne som revisor og revisorsuppleant.

5. Behandling af indkomne forslag.

(Evt. forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest 7 dage før generalforsamlingen).

6. Eventuelt.

 

Bemærkninger:

Det reviderede regnskab udsendes snarest. ( udsendt pr. email den 27.04.2011)

Efter generalforsamlingen er der arrangeret fælles køretur i TR bilerne fra MANNAZ til Kastellet for deltagelse i Dansk Veteranbil Klub’s Forårsmønstring på Kastellet kl. 1400 til kl. 1600

Tilmelding.

Tilmelding til TR Register sekretariat sekretariatet@tr-register.dk eller telefon 45 79 60 10 senest den 26. april 2011.

Klik her for tilmeldings email

 

Share →