Kære Medlem af TR-Register Danmark ( opdateret 28.04)

Du indkaldes hermed til den første ordinære Generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes søndag den 1. maj kl. 10.00 hos virksomheden MANNAZ, Kogle Alle 1, 2970 Hørsholm.

Se på kort >>

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for året.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab for det seneste regnskabsår og fremlæggelse af budget.

4. Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisor suppleant:

Bestyrelsen foreslår valg af Søren Folmann og Allan Woods.

Hvis du har et ønske om at give en hånd med i klubben er vi meget interesserede i emner til posterne som revisor og revisorsuppleant.

5. Behandling af indkomne forslag.

(Evt. forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest 7 dage før generalforsamlingen).

6. Eventuelt.

 

Bemærkninger:

Det reviderede regnskab udsendes snarest. ( udsendt pr. email den 27.04.2011)

Efter generalforsamlingen er der arrangeret fælles køretur i TR bilerne fra MANNAZ til Kastellet for deltagelse i Dansk Veteranbil Klub’s Forårsmønstring på Kastellet kl. 1400 til kl. 1600

Tilmelding.

Tilmelding til TR Register sekretariat sekretariatet@tr-register.dk eller telefon 45 79 60 10 senest den 26. april 2011.

Klik her for tilmeldings email

 

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: No posts available for this Facebook ID