Det er vist ikke nogen hemmelighed, at  en del Triumph TR biller gennem tiden er blevet importeret fra  ikke mindst USA. USA var jo i sin tid et stort eksportmarked for disse biler.

Tænker du på at importere et sådant køretøj fra et land udenfor EU?

Så skal du vide, at told- og momsreglerne sidst i 2009 blev skærpet, når det gælder om import til Danmark fra ikke - EU lande.

Indtil ca. medio november 2009 var reglerne enkle: Hvis køretøjet opfyldte 3 betingelser, nemlig at

•    køretøjet skulle fremstå i original stand,
•    skulle være mere end 30 år gammelt og
•    ikke længere blev produceret

var afgifterne fordelagtige:

5 % af transaktionsværdien i moms og ingen told.

Køretøjet ansås nemlig for at være et samlerobjekt.

Det er to ældre domme afsagt af EF-Domstolen, der er grundlag for lempelsen, der findes under den fælles told-nomenklatur, position 95.08.

I november 2009 ændrede EU-kommissionen den vejledning, de nationale myndigheder bør følge når et køretøjer  skal have den lempelige afgiftsbehandling

Og det betyder en risiko for en skærpelse af den administrative praksis, sikkert også i Danmark , fordi nu skal følgende kriterier være opfyldt:

•    køretøjet skal fremstå i original stand,
•    være mere end 30 år gammelt,
•    ikke længere produceres,
•    besidde en vis sjældenhedsværdi
•    normalt ikke anvendes i overensstemmelse med deres oprindelige formål,
•     være genstand for en specialiseret handel, der finder sted uden for den normale afsætning af lignende brugbare genstande og
•    have en betydelig værdi.

Der  er tale om en skærpelse af de betingelser, der skal være til stede for at få den lempelige afgiftsberegning. Hvis køretøjet ikke opfylder betingelserne skal der betales 25% i moms og 10% i told.

SKAT, der administrerer ordningen i Danmark har ikke endeligt lagt sig fast på en praksis, og derfor må det anbefales, at man inden en bindende aftale indgås,  tager kontakt til SKAT og eventuelt beder. om en bindende tariferingsmeddelelse (BTM). Så der er grund til at være omhyggelig, når der skal importeres køretøjer fra ikke – EU lande. Du kan læse mere om reglerne på Motorhistorisk Samråds hjemmeside (www.motorhistorisk.dk).

Mads Thyregod

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: No posts available for this Facebook ID