TR Register DK formålsvisioner og perspektiver.

 

 

1.            TRIUMPH TR Hovedformål.

TR Register Danmark er en organisation (klub) for personer, der enten ejer en eller flere TR biler eller som måtte have en speciel interesse for disse biler. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til Triumph TR biler. Formålet er desuden at assistere medlemmerne i at bevare deres TR køretøjer af alle typer, samt yde medlemmerne assistance og vejledning indenfor de områder, der er specificeret i det efterfølgende.

2.            TR Teknik.

Klubbens bestyrelse udpeger en teknisk TR kyndig person, der er klubbens tekniske rådgiver og som overser og vejleder de 4 nedenfor nævnte specialgrupper.

Der er etableret fire fora for teknik, der har til formål at assistere klubbens medlemmer i alle tekniske aspekter for deres TR biler.

De fire TR teknikområder omfatter:

-                               TR2, TR3, TR3A, TR3B og TR4

-                               TR4A, TR4A IRS, TR5 og TR250

-                               TR6 PI, TR6 CARB

-                               TR7, TR8

Indenfor hver af de fire TR kategorier er der et team bestående af 2 til 4 klubmedlemmer, der har indsigt i og erfaring med de pågældende TR typer. Disse hold yder på frivillig basis assistance til de øvrige medlemmer efter behov. De har endvidere adgang til specialværktøj og fornøden dokumentation i et vist omfang. De henviser til kvalificerede reparatører og reservedelsforhandlere (se pkt. 5 nedenfor), hvis opgaven skønnes, at dette er påkrævet.

De fire grupper findes på klubbens hjemmeside med navne, adresser, telefonnumre mm.

3.            Tur Arrangementer og Sociale begivenheder.

Der tilbydes klubbens medlemmer et antal tur arrangementer i løbet af sæsonen. Disse varetages og organiseres af klubbens Tur-& Eventarrangør, der får assistance af et Jysk hold, et Sjællandsk hold og et Bornholmsk hold, således det tilsikres, at der gives tur muligheder i alle tre landsdele. Det forsøges at lade de enkelte ture planlægge af medlemmer i landsdelene på skift

.

Der arrangeres én årlig weekend begivenhed. Lokationen veksler mellem landsdelene.

Klubben vil koordinere ture med andre klubber, således medlemmerne kan få adgang til at deltage i andre mærkeklubbers tur arrangementer. Et særligt tæt samarbejde søges etableret med Dansk Triumph Automobil Klub (DTAK).

Vedrørende udenlandske arrangementer og begivenheder se pkt. 8 nedenfor.

4.            Hjemmeside (www.tr-register.dk ).

Klubben har en hjemmeside med ovennævnte domæne. Denne hjemmeside bestyres af en web redaktør, der udpeges af bestyrelsen. Hjemmesiden indeholder alt sædvanligt klub orienteret stof. Den har en omfattende teknisk database, der redigeres af klubbens tekniske rådgiver i samråd med web redaktør. Hjemmesiden indeholder et brugervenligt ’userforum’. Den har endvidere henvisninger evt. links til de firmaer klubben har samarbejde med, ligesom den henviser til andre indenlandske og udenlandske mærkeklubber, TR Register Danmark samarbejder med. Der udsendes løbende meddelelser fra Motorhistorisk Samråd.

Web redaktør er ansvarlig for en kontinuert opdatering af hjemmesiden. Formand og bestyrelse er ansvarlig for indholdet af hjemmesiden.

5.     Virksomheder og Sponsorer.

Et antal virksomheder, har tilkendegivet, at de støtter op om TR Register Danmark. Disse virksomheder kan ses på klubbens hjemmeside under Links/Sponsorer.

Det er klubbens hensigt, at der gennem særlige relationer til og aftaler med disse virksomheder kan opnås fordele for klubbens medlemmer. Nærmere herom vil fremgå af klubbens hjemmeside.

Klubben vil løbende arbejde på at få aftaler med flere virksomheder specielt med det formål, at få disse til at sponsorere diverse arrangementer, så som tekniske mødeaftener, ture og andre sociale begivenheder.

6.     Forsikringsforhold.

Et samarbejde med de forsikringsselskaber, der forsikrer veterankøretøjer etableres. Der kan blive tale om et eller flere selskaber. Medlemmerne kan indhente oplysninger om forsikringsforhold og priser enten fra hjemmesiden eller ved direkte henvendelse til klubbens sekretariat. Sekretariatet yder også forsikrings rådgivning i forbindelse med medlemmers planlægning af køreture i udlandet.

7.     Regioner.

Der etableres regions afdelinger efter behov. Der er således umiddelbart et ønske om en jysk afdeling og en afdeling på Bornholm. Det forventes at disse landsdelsafdelinger opererer selvstændigt for så vidt angår ture og arrangementer i den pgl. region. Regionerne giver input til web redaktøren om sådanne begivenheder.

8.     Udenlands Aktiviteter.

TR Register Danmark vil deltage i det internationale TR samarbejde sammen med de øvrige udenlandske TR Registre. Dette samarbejde ledes og organiseres af TR Register England, der fungerer som paraplyorganisation for all øvrige TR Registre.

Klubben vil yde assistance m.h.t. tilmeldinger til og tilrettelæggelse af udenlandsture, som måtte blive arrangeret af de udenlandske TR Registre. Alle ture og arrangementer der bliver arrangeret af det internationale TR miljø og som er åbne for alle nationers TR medlemmer vil blive annonceret på klubbens hjemmeside. Der vil blive redegjort for detaljer vedrørende tilmelding, indhold mm.

9.     Web Redaktør og Klubsekretariat.

Bestyrelsen udpeger en web redaktør, der varetager opbygning og vedligeholdelse af klubbens hjemmeside. Web redaktøren arbejder selvstændigt, dog således at formanden/bestyrelsen konsulteres for godkendelse af indlæg, der ikke umiddelbart ligger inden for de rammer, der sædvanligvis arbejdes efter i klubben. Web redaktøren er tilknyttet klubbens sekretariat.

Sekretariat med klubsekretær etableres af bestyrelsen. Det har til opgave at varetage klubbens almindelige administrative opgaver, herunder fungere som sekretær for formanden. Bestyrelsen kan også udpege sekretæren til at varetage kassererfunktionen, såfremt der ikke findes en egentlig kasserer blandt bestyrelsens medlemmer. Sekretariatet modtager indmeldelser og forelægger disse for bestyrelsen til godkendelse. Sekretariatet etablerer et medlemsregister og er ansvarlig for dettes vedligeholdelse. Medlemsregistret lægges ud på hjemmesiden, men skal kun kunne ses af medlemmer, der har et ’password’ til dette.

Alle klubinformationer udsendes via hjemmesiden. Kun til de medlemmer, der ikke har mulighed for internetadgang vil meddelelser blive udsendt pr. brev. Der vil således ikke blive anvendt klubmidler til udgivelse af et egentligt klubmedlemsblad.

10.     TR Kalender.

En aktivitetskalender bliver udarbejdet løbende og gengivet på hjemmesiden, hvor medlemmerne kan holde sig orienteret om alt, der vedrører klubben og de eksterne begivenheder, der organiseres af f.eks. det internationale TR forum.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
4 weeks ago

Lad os byde vores nye medlemmer velkommen!
Dyna Dyna
... See MoreSee Less

4 weeks ago

Årets generalforsamling d 21. April 2024 vel besøgt og vel afsluttet ... See MoreSee Less

Årets generalforsamling d 21. April 2024 vel besøgt og vel afsluttetImage attachment
4 weeks ago

Så er det på søndag den 21. april kl. 10 at der er generalforsamling i TR-Register Danmark.

Som nævnt i indkaldelsen afholdes generalforsamlingen, som sidste år, i Stenløse Kulturhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse.

Vi glæder os til at se dig 😊

Mange hilsner Bestyrelsen
... See MoreSee Less

Så er det på søndag den 21. april kl. 10 at der er generalforsamling i TR-Register Danmark. 

Som nævnt i indkaldelsen afholdes generalforsamlingen, som sidste år, i Stenløse Kulturhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. 

Vi glæder os til at se dig 😊

Mange hilsner Bestyrelsen
4 weeks ago

Så er der sæsonstart på Cars & Coffee på Torvet i Hillerød - temperaturen siger 🥶 ... See MoreSee Less

Så er der sæsonstart på Cars & Coffee på Torvet i Hillerød - temperaturen siger 🥶
1 month ago

Er der nogen i dette Forum som kører med alu topstykke og har monteret olietyve på ind og ud stødningsventiler - triumph TR3 motor. - syntes den ryger lidt for meget😳 ... See MoreSee Less

Er der nogen i dette Forum som kører med alu topstykke og har monteret olietyve på ind og ud stødningsventiler - triumph TR3 motor. - syntes den ryger lidt for meget😳
1 month ago

Sidste nyt fra England ... See MoreSee Less

Sidste nyt fra England