Sorte nummerplader
Der bliver nu åbnet op for historisk korrekte nummerplader for køretøjer op til 1/4 1976.

Nedenfor et uddrag af bekendtgørelsen:

Historisk korrekte nummerplader

§ 79. SKAT kan tillade brug af en historisk korrekt nummerplade på et køretøj, der er registreret første gang før den 1. april 1976. En historisk korrekt nummerplade er en nummerplade af en type og med et registreringsnummer fra før den 1. april 1976.

Stk. 2. En historisk korrekt nummerplade forsynes med geografisk korrekte kendingsbogstaver.

Stk. 3. Nummerpladen udleveres samtidig med, at køretøjet registreres med det historisk korrekte registreringsnummer. Registrering skal ske senest 6 måneder efter, at ansøgningen er imødekommet. Er registrering ikke sket inden fristens udløb, destrueres nummerpladen.

Stk. 4. En historisk korrekt nummerplade følger køretøjet. Afregistreres køretøjet, eller omregistreres køretøjet med et nyt registreringsnummer, skal nummerpladen afleveres til SKAT.

Det fremgår ikke umiddelbart, hvornår man kan søge disse nummerplader, men I Veteranposten 10-2010 fremgår det, at der først kan søges før efter 1/4-2011.

Mon ikke vi kommer til at se rigtigt mange biler i fremtiden med de korrekte nummerplader?

Lars E N.

Hele den nye registreringsbekendtgørelse kan findes på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132616#K14

Share →

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.