Mere om den stjålne TR3B

photo 5For ca. 4 måneder siden skete det værste af det værste for vort medlem, Julien Denizot.
Hans flotte, sorte TR3B, der ellers normalt befandt sig trygt og godt i garagen var – væk.
Historien om tyveriet blev naturligvis bragt på vores hjemmeside, og jeg er sikker på, at vi alle tænkte på Juliens triste tab. Og måske også på om en lignende skæbne kunne overgå andre af os.
I de efterfølgende måneder tydede alt på, at bilen definitivt var borte – sandsynligvis skibet af til udlandet.

Men så skete der noget!

Søndag d. 15. november ringede telefonen hos klubbens sekretariat-leder, bedre kendt som Lars Skotte. I røret var en for Skotte ukendt mandsperson, som præsenterede sig kun ved fornavn.
Det viste sig, at den ukendte mand havde foretaget en TR-relateret søgning på nettet og fundet vores klub og ikke mindst artiklen om den stjålne bil.
Ikke overraskende havde han valgt nummeret til sekretariatet, og nu henvendte han sig for at delagtiggøre klubben i en vigtig information, han lå inde med.
Manden kunne nu berette, at han ad omveje havde fået kendskab til at der et sted på nordsjælland, stod en stjålet Triumph TR.
Den ukendte herre havde sågar selv besøgt stedet, og ved selvsyn kunnet konstatere, at der vitterligt holdt en bil i haven. Og det var så herefter han kontaktede sekretariatet.
Efter endt samtale kontaktede Skotte Helsingør Politi, hvor han fik fat på en bekendt, som er tidligere TR-ejer. Et TR-ejerskab glemmer man jo aldrig helt, og politimanden lyttede derfor opmærksomt efter. Historien lød en smule besynderlig, men omvendt kunne man spørge, hvilken motivation en tilfældig person skulle have for strikke sådan en historie sammen?
Det endte med, at politimanden lovede at sætte folk på sagen allerede dagen efter.
Ved middagstid dagen efter besluttede Skotte at aflægge adressen et besøg for at se, om der kunne være noget om snakken. Han og Fru Annette inspicerede området og ejendommen, men fandt ingen bil.
Lidt nedslåede kørte de hjemad, mens de overvejede, om den ukendte mands historie var en and eller en usmagelig practical joke.
Men da de kom hjem lå der en opløftende besked fra Helsingør Politi på det digitale skrivebord!
I en mail kunne politiet oplyse, at de allerede havde været på pletten og afhentet et styks TR3B.

Julien blev fluks informeret, og det samme blev forsikringsselskabet. Tiden hos tyven har desværre sat sine spor på den fine TR3B, så det skal nu afgøres, hvad der skal ske med bilen.
Hvad tyvens skæbne er blevet, er pt. uvist.

Hele historien er både trist og opsigtsvækkende. Men den siger samtidig også noget om, hvad man kan få ud af at være medlem af en god og aktiv klub. Vi ved alle, at både det tekniske og sociale er i højsædet i vores klub, men klubben og vores samlede netværk kan tilsyneladende gøre meget mere. Og det er en god og tankevækkende lære!

 

/Lars Skaanning

Det internationale europæiske samarbejde

Den 27. Oktober tog Bjarne Roed og Lars E. Nyegaard til coordinators meeting i Oslo. Denne gang var klubben blevet inviteret til at fortælle om vores klub og for at søge om optagelse i det internationale TR – Samarbejde.

Første forsøg fandt sted allerede i 2010 da vi som nystartet klub blev inviteret af det belgiske TR Register til Europæisk Coordinators møde i Belgien. Ved hjælp af en særdeles negativ person relateret email fremsendt til de øvrige deltagere af den danske TR-Club blev vor deltagelse aflyst i sidste øjeblik inden mødet. Biletterne var allerede købt og vor manglende mulighed for deltagelse medførte ud over ærgrelserne kedelige følgeudgifter og en del negative holdninger.

Vi i TR-Register.dk knytter i løbet af 2011 og 2012 adskillige gode kontakter med det internationale forum og har møder med bl.a. TR Register UK, som  udtrykte en positiv holdning for vores optagelse i det internationale samarbejde. Tilsvarende kontakter knyttes til Tyskland, Holland og Schweiz.

Efter en del arbejde i kulisserne kom der et møde i stand medio august i år hvor undertegnede og Bjarne Roed deltog. TR-Club DK som i mellemtiden har skiftet formand 3 gange deltog med formand og næstformand.

Resultatet af mødet blev at begge klubber udtrykker en positiv vilje til at udbygge et samarbejde til glæde og gavn for medlemmerne.

På mødet i Oslo var ca. 25 repræsentanter fra de forskellige lande tilstede, men f.eks. den danske TR-Club stillede med 4 personer idet formanden Peter Böwadt og udenlandskoordinatoren Henrik Vikelgaard begge deltog med fruer.

Vi kom på som første indslag på mødets agenda. Chris Cunnington fra UK bød os velkommen og bad os fortælle lidt om klubben. Bjarne og jeg havde forberedt en Power point præsentation, hvor vi beskrev klubben og menneskerne bag. Den Gennemgik vi og så var der nogle få spørgsmål til vores klub som vi svarede på. Der var en rigtig god stemning og spørgsmålene gik mest på om vi havde et medlemsblad og om der var andre end TR ejere i klubben. Alt i alt rimelige og fredelige spørgsmål.

Herefter var der lidt forvirring omkring hvad TR-Club DK skulle præsentere på mødet. Den engelske koordinator, Chris Cunnington, forventede en præsentation fra dem men det blev der ikke noget ud af. TR-Club DK fik så lov til mundligt at fremføre deres sag. Her gik de til angreb må man sige og stemningen skiftede i lokalet. Peter Böwadt læste en engelsk version af mødereferatet fra vores fælles møde i Odense op og TR-Club DK fremførte efterfølgende at der ingen forskel var på de to klubber og at de burde lægges sammen med det samme, og derfor skulle vi ikke optages i det internationale samarbejde.

Herefter ønskede man med TR-Club DK diskutere og votere yderligere om vores optagelse og vi blev derfor sendt uden for døren og måtte vente pænt udenfor.

Efter et stykke tid blev vi inviteret inden for igen og Chris Cunnington oplyste at man havde stemt om vores optagelse og her var der 5 stemmer for, 5 stemmer i mod og 1 blank. Med andre ord sagen var uafgjort og vi kommer derfor ikke med i det international samarbejde i denne omgang.

 Chris udtrykte beklagelse og sagde “you will get there” men det blev altså ikke i den omgang.

Det blev ikke oplyst, hvem der var for og hvem der var i mod, men vi er senere blevet fortalt, at TR-Club stillede med en fuldmagt fra Italien så det er nemt et gætte fra hvem 2 af de negative stemmer kom fra.

Mvh Lars E. Nyegaard

TR-Register på Copenhagen Classic Grand Prix

l1050636TR-Register Danmark havde i år en stand inde på baneområdet hvor vi havde udstillet en tre forskellige Triumph biler.

Den flotte STAG vi havde med er jo egentligt ikke en TR bil, men den er usædvanlig og da Karsten som ejer den også har en TR 5 synes vi det var et flot blikfang for vores udstilling at få med.

Vi var placeret et rigtigt godt sted lige ved Vibenhus indgangen, så der var en meget stor trafik og masser af interesse for vores biler og klubben, der var også flere medlemmer som kom forbi til den lovede kop kaffe og et fortjent hvil.

Vejret var fortrinligt og vi som stod på standen i de to dage fik også mulighed for at få set lidt ræs.

Tak til:

Lars Skaanning, der kørte hele vejen fra det mørke Jylland med bord og stole, Povl med frue, som begge kørte hele vejen ind med Karstens STAG meget tidligt lørdag morgen. Lars Skotte for lån af TR5 og deltagelse på standen. Bjarne Roed for indsats på standen, indkøb af telt og opstilling af samme. Carsten Bernhard for deltagelse på standen, Niels Vegger for lån af TR 2 og til slut tak til Hans Henrik for deltagelse på standen og nedtagning af telt. Peter A skal også have en stor tak for vores bannere samt de gode fotografier til artiklen.

TR REGISTER INTERNATIONAL WEEKEND 10 – 11 – 12 AUGUST 2012

Sædvanen tro arrangerer TR Register UK igen i år det traditionelle store TR træf ’TR REGISTER INTERNATIONAL WEEKEND’

Det afholdes i weekenden den 10-12 august i Malvern i Midtengland. Byen er også kendt for at være hjemstedet for Morgan Fabrikken.

Begivenheden er nok det største TR træf i verden. Der kommer normalt ca. 1000 – 2000 biler fra hele England og rigtig mange fra TR Registrene i Europa.
TR Register DK vil igen i år være repræsenteret og udveksle erfaringer fra klublivet med de andre TR Registre. Det er nu tredje gang TR Register DK deltager i dette fantastiske arrangement.
Foreløbig ser det kun ud til at én TR kommer DK, nemlig Peter Andersen og Lars Skotte i TR5. I 2009 kunne de hive en 1.præmie hjem for årets bedste udenlandske bil.

 

I år bliver det med en anden TR5, og vi går formentlig ikke efter en præmie, det kræver for meget polering og forberedelser generelt. Så vi vil nyde livet blandt de mange tusinde deltagere og gæster og se om der er sjældne TR effekter at finde hos de mange handlende. Udover de professionelle store forhandlere af TR reservedele kommer der også en hel masse småhandlende, der har de mest utrolige stumper til salg.

Peter og jeg ser således frem til at være i selskab hele weekenden med de mange medlemmer fra vores søsterkubber både fra UK, og ikke mindst fra de andre europæiske TR Registre. Vores klub er efterhånden kendt ude omkring i TR kredsene og vi bliver altid vel modtaget af de øvrige TR Registre.

I år har TR Register UK inviteret STAG klubberne til at deltage, og der blive afholdt særlige events for dem.

Hvis der skulle være medlemmer, der ønsker at deltage i weekendens herligheder er de velkommen til at kontakte Peter Andersen eller Lars Skotte.

Se hele programmet på TR Register UK’s hjemmeside

Nordsjællandstur 2012

l1050379

 

Vejret har været bedre, end det vi oplevede søndag den 17. juni 2012 til klubbens juni-arrangement. Der var godt nok 24-timers Le Mans, og Danmark skulle spille en afgørende fodboldkamp, men dog først ved 18-tiden.

Hvad end det skyldtes, havde kun 5 medlemmer meldt sig til juni-køreturen.

Det er simpelthen for ringe kære medlemmer.

Vi har jo meldt os ind i klubben for at lære nogle ligesindede TR-tosser at kende og være sammen, og netop klubbens arrangerede køreture samt teknik-aftenerne i vinterhalvåret er klubbens kerrneaktivitet, så hvorfor f…..  deltager I ikke i køreturerne.

Teknik-aftenerne er rimeligt godt besøgt, men det kniber gevaldigt med deltagere til køreturene.

 

Hvis ikke I er klar over det, ligger der faktisk en del arbejde forud for et sådant arrangement, og det er ikke tilfredsstillende for arrangøren, eller de, der trods alt stiller op, at vi er så få.

Det ender med, at ingen gider påtage sig arbejdet med at arrangere køredag, og det ville være ærgeligt.

 

Nok om det kære med-medlemmer. Men tænk lige over det næste gang, der averteres med et klubarrangement.

 

Som nævnt ovenfor, var der 5 tilmeldte:

 

Preben og Susanne i TR3

Hans Henrik i TR3

Margit og Peter i TR5

Britta og Karsten i TR5

Elisabeth og Carsten i TR6 PI

 

Preben og Susanne måtte desværre melde afbud p.g.a. Sygdom. Imidlertid efteranmeldte Mick og Kelzo sig med deres TR 4, så vi blev altså alligevel 5 biler.

Det er ikke en helt almindelig co-driver, Mick har. Han er noget langhåret, men ”nuttet” og meget velopdragen, og så er han schæferhund.

 

Vi startede med morgenkaffe, rundstykker m.v. hos Britta og Karsten i Allerød, hvorefter vi ved 10-tiden startede køreturen til Lynge forbi Bastrup Sø, til Ganløse, Buresø, Jørlunde, Hørup, Meløse, Annisse, til P-pladsen ved Arre Sø og lige ved siden af Pøle Å. Her fik vi nok en kop kaffe og en dejlig nybagt kage med masser af remonce og andet usundt.

 

Det var blevet lidt regnvejr, så vi fandt alle anledning til at montere kalecherne, inden turen fortsatte til Ramløse, Tibirke og gennem Tisvilde til Tisvildeleje Strand.

Ingen havde den store lyst til en svømmetur i Kattegat eller appetit på is eller andet spiseligt. De fleste af os besluttede at køre videre mod Gilleleje Havn via bl.a. den meget smukke Rågeleje Strandvej.

Elisabeth og Carsten skulle hjem og se Le Mans i TV, men vi andre foretrak som skrevet den rigtige vare i TR-erne på Nordsjællands veje.

 

På et traktørsted på havnen i Gilleleje over en enkelt fadøl fik vi tilbageværende lejlighed til at drøfte verdenssituationen, inden vi ved 1330-tiden tog afsked og kørte hver til sit.

 

En dejlig tur i det nordsjællandske, selvom vejret drillede en smule.

De store uheld og tekniske vanskeligheder slap vi for, men Hans Henrik måtte sande, at en dynamo på TR3-er ikke holder evigt, men 50 år for sådan en tingest er nu også meget godt.

Han havde strøm nok til lige at kunne køre hjem – dog uden lys.

 

Vi gør det til en tradition (altså ikke det med Hans Henriks Dynamo), men forårs/juni-turen startende med morgenmad i vort spartanske hjem med efterfølgende køretur i det nordsjællandske.

Britta og jeg tilbyder således allerede nu at arrangere noget tilsvarende til næste år, men det ville være rart, hvis nogle flere af medlemmerne kunne/ville deltage.

 

De bedste TR-hilsner

 

Karsten